Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok Kjótsky protokol 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
Popis projektu Príspevok Kjótsky protokol 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR pre Kjótsky protokol k UNFCCC za rok 2018. Hlavným zameraním protokolu je ochrana životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi zmeny klímy prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 8 704 € 8 704 €
Spolu 8 704 € 8 704 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok Kjótsky protokol 2018 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok Kjótsky protokol 2018 8 704 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región