Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2015

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Impl. subjekt CITES
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2015
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.01.2015
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do CITES za rok 2015

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 9 528 € 9 528 €
Spolu 9 528 € 9 528 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2015 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2015 9 528 €
Ostatné filtrované pomoci 402 573 245 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región