Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNMISS _2016-2

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok UNMISS _2016-2
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.07.2016
Dátum ukončenia záväzku 15.11.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do UNMISS (Misia OSN v Južnom Sudáne) na 16.12.2015-30.6.2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 41 206 € 41 206 €
Spolu 41 206 € 41 206 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNMISS _2016-2 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNMISS _2016-2 41 206 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región