Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Lesotho
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Kingdom of Lesotho, LS
  Zemepisná dĺžka 28.25
  Zemepisná šírka -29.5
Dátum zazmluvnenia záväzku 02.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Dobrovoľník bude participovať na sociálnych aktivitách v sirotinci, organizovať voľnočasové aktivity pre deti a dobrovoľné vzdelávanie s cieľom lepšieho začleňovania detí do spoločnosti. Dobrovoľník bude po dvoch mesiacoch pracovať samostatnejšie a bude sa podieľať aj na jednotlivých logistických činnostiach projektu. Dobrovoľník bude participovať na zabezpečovaní chodu sirotinca, jeho zásobovania. Ďalej sa bude zúčastňovať na pravidelných personálnych stretnutiach pracovníkov v sirotinci, kde sa bude spolupodieľať na analýze jednotlivých činností a navrhovať prípadné zlepšenia. Dobrovoľník bude svoje aktivity vykonávať v koordinácii so sociálnym pracovníkom zo Slovenska, ktorý pôsobí v St. Cecilia Orphanage. Dobrovoľník bude mať možnosť sa stretávať s predstaviteľmi ďalších mimovládnych organizácií v Lesote zameraných na sociálne aktivity, kde si bude vymienať súsenosti z jednotlivých činností. Hlaným cieľom pôsobenia slovenského dobrovoľníka je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pri realizácii konkrétnych projektových aktivít v rozvojovej krajine. Dôležitým aspektom je aj to, že dobrovoľník bude pôsobiť v multi-kulturálnom priestore. Dobrovoľník bude aktualizovať fotografie a informácie o deťoch a projekte, ktoré budú použité pri propagácii slovenskej rozvojovej pomoci.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Primárne vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región