Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Materiálna humanitárna pomoc 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt SSHR SR
Kód impl. subjekt Ostatné verejné organizácie v krajine donora
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Poskytnutá materiálna pomoc o hmotnosti 7 966 kg, ktorú tvorili zdravotnícky materiál, odev, potreby a pomôcky (napr. plecniaky, zásobníky
na vodu a pod.), smeroval postihnutým ozbrojeným konfliktom na východe Ukrajiny postihnutým, osobitne do nemocničných zariadení Luhanskej oblasti.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 39 635 € 39 635 €
Spolu 39 635 € 39 635 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Materiálna humanitárna pomoc 2017 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Materiálna humanitárna pomoc 2017 39 635 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región