Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  UN Women Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2017 26 570 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Etiópie MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 960 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 128 018 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2017-Ukrajina/2 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 50 839 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2018 Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2017 343 203 € Fa search plus
  Príspevok do ADRA Moldavsko 2017/2. splátka Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 50 000 € Fa search plus
  Príspevok na aktivity DAC 2017/2 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 10 400 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2017 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 3 017 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-2 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 159 372 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-3 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 3 600 € Fa search plus
  Príspevok do Rozpoctu OECD DAC 2017 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 110 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €