Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 135 490 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 118 670 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 27 230 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 33 340 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 37 660 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska II. Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 096 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska I. Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 096 € Fa search plus
  Škola aktívneho občianstva, Ukrajina - Slovensko MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 657 € Fa search plus
  Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 38 960 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 244 756 € Fa search plus
  Závlahový systém pre jablkový sad a škôlku v tropickej oblasti Tanzáni Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Základná zdravotná starostlivosť pre irackých utečencov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 16 016 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €