Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 19 885 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 1 625 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 4 875 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 3 790 € Fa search plus
  Šport pre všetkých Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 600 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 893 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Ukrajiny v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 704 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 997 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 723 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Bosny a Hercegoviny v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 768 € Fa search plus
  Školenie pre colníkov z Kosova v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 735 € Fa search plus
  Škola kerámie Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 369 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 3 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €