Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančný príspevok pre prevádzku školy St. Philip Neri Primary School Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre aktivity EED Európska únia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 110 000 € Fa search plus
  UN Women Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 100 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 200 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (2. splátka) MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 50 000 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2017 Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2017 24 613 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2017 26 570 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2017 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2017 130 769 € Fa search plus
  Odborné stáže a návštevy v roku 2017 Donorská vláda Úrad jadrového dozoru SR 2017 13 500 € Fa search plus
  Príspevok do UNDEF za rok 2017 Demokratický fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 15 000 € Fa search plus
  Príspevok UNICEF 2017 -2 Detský fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €