Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Poskytnutie finančného daru pre detskú onkologickú nemocnicu 57357 v Káhire VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ a SIETE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 213 364 € Fa search plus
  Príspevok UNESCO World Heritage Fund 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 4 321 € Fa search plus
  Stroj na výrobu mlieka a výrobkov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 999 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2018-Ukrajina 2 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 25 842 € Fa search plus
  NATO Integrácia Bosna a Hercegovina MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 100 € Fa search plus
  Príspevok do OBSE za rok 2018 1. splátka Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 139 232 € Fa search plus
  Podpora pri zvyšovaní transparentnosti a zavádzaní protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach na Ukrajine MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 13 695 € Fa search plus
  Program rozpočtu a prác/OECD/ Moldavsko Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 4 321 € Fa search plus
  Zlepšenie zdravotnej starostlivosti pacientov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie praktických zručností a podpora študijných MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 140 000 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 4 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €