Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 244 756 € Fa search plus
  Príspevok ADRA Moldova 2017/3 Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 25 000 € Fa search plus
  Príspevok do rozpočtu OBSE 2017 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 102 169 € Fa search plus
  EBOR - Fond E5P Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 200 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 10 400 € Fa search plus
  Dobrovoľný zverenecký fond OSN pre obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a deti Úrad OSN pre drogy a kriminalitu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 15 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2017-2 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 105 871 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2017-Ukrajina Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 24 183 € Fa search plus
  Príspevok UNESCO World Heritage Fund 2017 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 6 617 € Fa search plus
  Príspevok do UNRWA Izrael Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 25 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNODC 2017 Úrad OSN pre drogy a kriminalitu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 15 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 4 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €