Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  UNESCO vodná bezpečnosť pre oblasť Turkana, Keňa Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 300 000 € Fa search plus
  Príspevok do OBSE za rok 2018 1. splátka Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 139 232 € Fa search plus
  Príspevok UNESCO World Heritage Fund 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 4 321 € Fa search plus
  Stroj na výrobu mlieka a výrobkov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 999 € Fa search plus
  Humanitárny finančný príspevok na poskytnutie prístrešia pre utečencov v tábore Malakasa MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 000 € Fa search plus
  Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Program rozpočtu a prác/OECD/ Moldavsko Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do OBSE - osobitná monit. misia - Ukrajina apríl 2018-marec 2019 (príspevok MZVEZ SR) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 0 € Fa search plus
  Utečenci 2018_projekt AMIF MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Úrad ministerstva vnútra 2018 166 025 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 125 000 € Fa search plus
  Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 28 062 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 4 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €