Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 26 764 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women 2018 Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 4 321 € Fa search plus
  Zlepšenie zdravotnej starostlivosti pacientov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Príspevok do OBSE za rok 2018 2. splátka Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 140 636 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 131 559 € Fa search plus
  Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov v Sýrii Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 50 000 € Fa search plus
  Podpora pri zvyšovaní transparentnosti a zavádzaní protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach na Ukrajine MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 13 695 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2018-Ukrajina 1 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 12 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 213 364 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2018-Ukrajina 2 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 25 842 € Fa search plus
  Solárny ohrev vody v dievčenskej škole MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 5 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €