Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Súčasná škola v globálnych súvislostiach MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 095 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2018 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín Ministerstvo životného prostredia SR 2018 8 063 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2019 (RIS 0900105) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 553 720 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2018 Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 26 690 € Fa search plus
  Poskytnutie finančného daru pre detskú onkologickú nemocnicu 57357 v Káhire VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ a SIETE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN RWA na rok 2018 Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 30 000 € Fa search plus
  Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 94 491 € Fa search plus
  Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 21 204 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2018 518 013 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2018 131 924 € Fa search plus
  Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 238 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 440 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 6 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €