Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do UNESCO 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 128 018 € Fa search plus
  Príspevok do OSCE 2017-Ukrajina/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2017 50 839 € Fa search plus
  Príspevok OHCHR 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2017 11 913 € Fa search plus
  Príspevok do Rady Európy 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2017 445 464 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS _2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 55 930 € Fa search plus
  Príspevok UNMIL 2017-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2017 13 118 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2017 0 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2017 1 569 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2017 343 203 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 2017 723 937 € Fa search plus
  Príspevok na aktivity DAC 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
  293 záznamov (stránka 2 z 25)

  Vyplatená suma 2013 - 2017 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €