Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do Rady Európy 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2018 1 135 971 € Fa search plus
  Príspevok UNICEF 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2018 10 000 € Fa search plus
  UNOCHA príspevok do rozpočtu zameraný na Jemen a Sýriu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 2018 34 000 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 323 916 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 1 569 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2018 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2018 9 958 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Ministerstvo financií SR Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2018 52 750 000 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2018 118 050 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum 2018 668 128 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky 2018 339 344 € Fa search plus
  Príspevok UNISFA 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 29 348 € Fa search plus
  Príspevok do OBSE za rok 2018 2. splátka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2018 140 636 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 2 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €