Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 2 538 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2014 2 517 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 3 042 € Fa search plus
  Príspevok do IOM 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia pre migráciu 2016 400 000 € Fa search plus
  Príspevok do IOM 2016-1 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2016 857 000 € Fa search plus
  Príspevok do IOM 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia pre migráciu 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2017-1 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2017 418 656 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2018 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2018 115 169 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2017 1 569 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 1 569 € Fa search plus
  Príspevok do MONUSCO 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 466 776 € Fa search plus
  Príspevok do MONUSCO 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 234 136 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 25 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €