Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu
Popis projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2013
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

EÚ financuje svoje vonkajšie aktivity prostredníctvom výdavkovej kapitoly 4 rozpočtu EÚ - Globálna Európa. Na jej financovaní sa jednotlivé členské štáty EÚ podieľajú prispievaním do rozpočtu EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 38 170 000 € 38 170 000 €
Spolu 38 170 000 € 38 170 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 38 170 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región