Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.09.2017
Dátum ukončenia záväzku 12.09.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Účasť na stretnutí v Ľubľane, Slovinsku, prispela ku koordinácii odovzdávania poznatkov z riadenia verejných financií v partnerských krajinách spoločných pre MF SR a CEF. Taktiež umožnila diskusie k pokračovaniu spolupráce formou poskytovania technickej expertízy MF SR pre workshopy CEF.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 538 € 538 €
Spolu 538 € 538 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE 538 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región