Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štipendium

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Jemen
Impl. subjekt Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Republic of Yemen, YE
  Zemepisná dĺžka 47.5
  Zemepisná šírka 15.5
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Výdavky na vládne štipendiá pre študentov z krajiny Jemen na verejných vysokých školách v roku 2018

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 2 260 € 2 260 €
Spolu 2 260 € 2 260 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štipendium voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štipendium 2 260 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región