Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Utečenci 2017_projekt AMIF

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Migračný úrad MV SR
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Výdavky na podporu projektu MÚ AMIF na rok 2017.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 186 852 € 186 852 €
Spolu 186 852 € 186 852 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Utečenci v donorských krajinách 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Utečenci 2017_projekt AMIF voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Utečenci 2017_projekt AMIF 186 852 €
Ostatné filtrované pomoci 519 408 739 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región