Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2014

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt CITES
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2014
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.01.2014
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do CITES za rok 2014

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 8 970 € 8 970 €
Spolu 8 970 € 8 970 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2014 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2014 8 970 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región