Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do Rozpoctu OECD DAC 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt OECD
Kód impl. subjekt Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce)
Popis projektu Príspevok do Rozpoctu OECD DAC 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.11.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 110 000 € 110 000 €
Spolu 110 000 € 110 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do Rozpoctu OECD DAC 2017 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do Rozpoctu OECD DAC 2017 110 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región