Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

OPSTINA VISEGRAD 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Ústredie ekumenickej pastorizačnej služby v OS SR a OZ SR
Kód impl. subjekt Ostatné verejné organizácie v krajine donora
Geo lokácia Bosnia and Herzegovina, BA
  Zemepisná dĺžka 17.83333
  Zemepisná šírka 44.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.04.2017
Dátum ukončenia záväzku 12.05.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc pre postihnuté obyvateľstvo v oblastiach pôsobenia Ozbrojený síl Slovenskej Republiky.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 5 000 € 5 000 €
Spolu 5 000 € 5 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu OPSTINA VISEGRAD 2017 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
OPSTINA VISEGRAD 2017 5 000 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región