Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Človek v ohrození, n.o.
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Chişinău, MD
  Zemepisná dĺžka 28.8575
  Zemepisná šírka 47.00556
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.12.2016
Dátum ukončenia záväzku 14.07.2017
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 3 190 € 0 €
2017 0 € 2 552 €
Spolu 3 190 € 2 552 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku 2 552 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región