Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník pre Kibeho, Bratia Palotini 1, Rwanda

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Rwanda
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Kibeho, RW
  Zemepisná dĺžka 29.5591
  Zemepisná šírka -2.6465
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Centrum Bratov Palotínov sa venuje rozvoju miestneho obyvateľstva a komunity prostredníctvom sociálnych projektov v spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety. Cieľom Centra Bratov Palotínov je vyhľadávať deti z najchudobnejších rodín vhodných na adopciu na diaľku. Rovnako sa dobrovoľník bude venovať budovaniu sieti sociálne aktívnych a vzdelaných miestnych dobrovoľníkov a zabezpečovaniu a skúmaniu možností príjmu pre chudobné rodiny. Dôležitým aspektom dobrovoľníkovej práce bude aj sociálna pomoc a služby v meste Kibeho. Dobrovoľník bude aktívny aj v oblasti výučby anglického a francúzskeho jazyka v miestnej komunite. Touto cestou získa skúsenosti v práci v multikultúrnom prostredí a schopnosti adaptovať sa na neštandardné podmienky. Získané vedomosti môže využiť v ďalších aktivitách v rozvojových krajinách alebo v mimovládnom sektore. Predkladaný projekt je z dôvodu nedostatku expertov a pracovníkov v sociálnej oblasti v danom regióne zameraný aj podporu budovania miestnych kapacít. Dôležitým faktorom projektu je aj podpora partnerstiev medzi organizáciami a komunitami v Rwande. Projekt poskytuje ideálne prostredie pre dobrovoľníctvo a ponúka dostatočné podmienky.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Sociálne/verejnoprospešné služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník pre Kibeho, Bratia Palotini 1, Rwanda voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník pre Kibeho, Bratia Palotini 1, Rwanda 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región