Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 4 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Lesotho
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank
Geo lokácia Kingdom of Lesotho, LS
  Zemepisná dĺžka 28.25
  Zemepisná šírka -29.5
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.10.2017
Dátum ukončenia záväzku 20.09.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Sirotinec St. Cecilia Orphanage v Ha Buasono pri Maseru je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty v Lesothe. V oblasti nie je dostatok expertov a pracovníkov v sociálnej oblasti, preto je projekt zameraný aj na podporu budovania miestnych kapacít, pretože dobrovoľník bude pôsobiť v medzinárodnom tíme a bude sa spolupodieľať na šírení vedomostí a skúseností. Hlavným cieľom pôsobenia dobrovoľníka je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pri realizácií konkrétnych projektových aktivít v rozvojovej krajine. Dobrovoľník bude participovať na sociálnych aktivitách v sirotinci, organizovať voľnočasové aktivity pre deti a dobrovoľné vzdelávanie s cieľom lepšieho začleňovania detí do spoločnosti. Dobrovoľník sa bude takisto zúčastňovať zabezpečovania chodu sirotinca a jeho zásobovania. Dôležité budú aj pravidelné personálne stretnutia pracovníkov v sirotinci, kde sa bude spolupodielať na analýze jednotlivých činností a navrhovať prípadné zlepšenia.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Predškolské vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 4 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 4 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región