Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi

Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt PDCS,o.z.
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Novoukrainka, UA
  Zemepisná dĺžka 32.4719
  Zemepisná šírka 49.59092
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.12.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Projekt reaguje na cieľ výzvy, ktorým je Zlepšenie efektívnosti štátnej správy a občianskej spoločnosti. Zameriava sa na budovanie kapacít volených predstaviteľov i pracovníkov miestnej samosprávy i miestnej štátnej správy vo vybraných regiónoch Ukrajiny. Vybraní predstavitelia miestnej verejnej správy, ktorí už majú skúsenosť s trénovaním, budú preškolení v metódach zapájania občanov do plánovacích procesov a do rozhodovania. Výsledkom projektu tak bude 22 vyškolených trénerov, ktorí následne uskutočnia najmenej 44 tréningov v úradoch miestnej verejnej správy. Konečnými prijímateľmi budovania kapacít sú ľudia vo verejnej správe, ktorí majú vďaka decentralizačným reformám viac kompetencií, možností aj potreby zapájania občanov do rozhodovania o rozvoji miest a obcí. Spolu bude preškolených najmenej 660 ľudí z verejnej správy. Výsledkom bude zlepšenie spolupráce s občanmi v oblasti participatívneho plánovania, prijímania a spracovávania podnetov, spolupráce s občianskymi organizáciami a s miestnym biznisom. Vďaka tréningu na Slovensku sa tréneri zoznámia aj so slovenskými skúsenosťami v tejto oblasti, navštívia samosprávy a rôzne projekty participatívneho rozvoja miest a obcí. Po skončení tréningu budú vyškolení tréneri pokračovať v trénovaní v rámci iných projektov lokálneho partnera.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 89 386 € 80 447 €
Spolu 89 386 € 80 447 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi 80 447 €
Ostatné filtrované pomoci 519 330 234 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región