Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Spoločne za energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou: čistá Žovkva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 0 € Fa search plus
Príspevok EUAM Ukrajina 2018 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2018 107 542 € Fa search plus
Konflikt ako príležitosť - spolupráca komunitných lídrov a samospráv v riešení konfliktov (následkov vojny) na miestnej úrovni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 13 463 € Fa search plus
Príspevok do OSCE 2018-Ukrajina 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2018 12 000 € Fa search plus
Príspevok do OSCE 2018-Ukrajina 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2018 25 842 € Fa search plus
Šport pre všetkých Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 2 600 € Fa search plus
Okrúhly stôl: „Role of the OSCE in Managing the Crisis in Eastern Ukraine“ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 10 488 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Ukrajiny v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Ukrajina 2018 1 704 € Fa search plus
OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA - SKUTOČNE SPOLOČNE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2018 26 434 € Fa search plus
Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Uzbekistan 2018 893 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vietnam 2018 35 000 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Západný breh a pásmo Gazy 2018 72 095 € Fa search plus
318 záznamov (stránka 26 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 18 985 645 €
EURÓPA 3 456 270 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 925 450 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 821 414 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 627 667 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 523 575 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 671 990 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 043 €
HUMANITÁRNA POMOC 288 042 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 477 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
Ministerstvo financií SR 3 751 059 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €