Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Študijná návšteva zástupcov Colnej služby Moldavska Ministerstvo financií SR Moldavsko 2017 670 € Fa search plus
Regionálne stretnutie Inkluzívneho rámca k BEPS Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 125 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 1 182 € Fa search plus
Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 38 960 € Fa search plus
Príspevok NPPC VÚP 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 30 323 € Fa search plus
Príspevok do Bioversity International 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 14 883 € Fa search plus
Príspevok ISTA 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 13 645 € Fa search plus
MZV Admin náklady 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 20 000 € Fa search plus
Príspevok do OECD Ukrajina 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2017 100 000 € Fa search plus
Príspevok do ICRC 2017 pre Sýriu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 100 000 € Fa search plus
Príspevok pre Uzbekistan 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Uzbekistan 2017 10 000 € Fa search plus
Príspevok pre Etiópiu 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Etiópia 2017 69 000 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 3 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €