Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 80 447 € Fa search plus
Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2017 80 798 € Fa search plus
Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2017 2 880 € Fa search plus
Finančný príspevok pre prevádzku školy St. Philip Neri Primary School Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 5 000 € Fa search plus
Finančný príspevok pre aktivity EED Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 0 € Fa search plus
Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 110 000 € Fa search plus
UN Women Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2017 100 000 € Fa search plus
Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Jemen 2017 200 000 € Fa search plus
Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (2. splátka) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2017 50 000 € Fa search plus
Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2017 23 333 € Fa search plus
Dobrovoľník pre Nairobi 3 Centrum Oáza Pokoja Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2017 5 760 € Fa search plus
Reconstruction of school yard of “Hajdar Hoxha Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2017 6 998 € Fa search plus
397 záznamov (stránka 3 z 34)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 20 093 582 €
ÁZIA 3 812 417 €
EURÓPA 3 710 537 €
AFRIKA 2 777 919 €
AMERIKA 416 719 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 14 803 766 €
Sociálna infraštruktúra a služby 6 005 611 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 409 107 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 655 760 €
Utečenci v donorských krajinách 1 177 146 €
HUMANITÁRNA POMOC 801 141 €
Výrobné odvetvia 405 095 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 253 155 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 196 498 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 68 895 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 35 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16 369 530 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 836 562 €
Úrad ministerstva vnútra 3 239 845 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
Ministerstvo financií SR 1 548 870 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 58 851 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
Ministerstvo životného prostredia SR 14 521 €
Úrad jadrového dozoru SR 13 500 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €