Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Printing of a Textbook for Afghan Universities MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Enhancing Climate Resilience, Livelihoods and Nutrition Uptake in Kenya through Value Addition of the Mango Fruit MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvyšovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej podpory vo východnom Bejrúte MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Safer Cities Education Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy na Ukrajine MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 23 € Fa search plus
  Regionálne stretnutie Inkluzívneho rámca k BEPS Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 125 € Fa search plus
  Seminár OECD k problematike MLI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 254 € Fa search plus
  Vyslanie experta do ADRA Libanon MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 357 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov Štátnej colnej služby Azerbajdžanu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 405 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 538 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 560 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov Colnej služby Moldavska Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 670 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 2 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €