Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 52 € Fa search plus
  Summer school 2017 Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 81 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov srbského ministerstva financií, daňovej správy a daňovej polície Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 100 € Fa search plus
  Vzdelávanie mládeže a formácia miestnych dievčat MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 162 € Fa search plus
  Zlepšovanie sociálnych a emocionálnych zručností bývalých detí ulice MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 302 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/1 Donorská vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2018 402 € Fa search plus
  Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 450 € Fa search plus
  Úvodné stretnutie projektu PACT3 školenia v Čiernej Hore Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 465 € Fa search plus
  Skauti chápu svet MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 477 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 488 € Fa search plus
  Vyslanie experta zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA -Promócia inovácií v Srbsku Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 524 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 549 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 2 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €