Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do riadneho rozpočtu OSN na rok 2017 OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 674 420 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2017 OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 674 420 € Fa search plus
  Utečenci 2017_projekt SHR MVO v donorskej krajine Úrad ministerstva vnútra 2017 613 994 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017 pre Afganistan Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 500 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych oblastiach Afganistanu Medzinárodný výbor Červeného kríža Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 500 000 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2017 Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2017 487 810 € Fa search plus
  Príspevok do Rady Európy 2018 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 445 464 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2017-1 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2017 418 656 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Fond OSN na podporu budovania mieru (PBF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Fond OSN na budovanie mieru (Blok 1: len pružné príspevky) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 400 000 € Fa search plus
  Príspevok UNDPA 2017 Agentúry, fondy alebo komisie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 400 000 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2018 Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2017 343 203 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2017 Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2017 339 458 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 2 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €