Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2018 2 660 000 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2018 980 633 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2018 29 910 € Fa search plus
  EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2018 250 000 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 2. misia/2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 13 058 € Fa search plus
  Úvodné stretnutie projektu PACT3 školenia v Čiernej Hore Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 465 € Fa search plus
  Informačný systém pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 123 480 € Fa search plus
  Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 750 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 478 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 893 € Fa search plus
  Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 36 134 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2018 52 750 000 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 2 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €