Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Podpora financovania IDA operácií Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2018 1 296 004 € Fa search plus
  Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 750 € Fa search plus
  Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Transformatívne vládnutie a financovanie II Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2018 980 633 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 60 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 549 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2018 80 000 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Bosny a Hercegoviny v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 768 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 488 € Fa search plus
  Program rozpočtu a prác/OECD/ Moldavsko Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Informačný systém pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 123 480 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2018 2 660 000 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 2 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €