Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Gruzínsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2017 60 000 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 500 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 538 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2017 0 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 244 756 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska I. Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 096 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2017 14 300 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 210 552 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2017 50 740 000 € Fa search plus
  EBOR - Fond E5P Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 200 000 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 3. misia/2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 16 658 € Fa search plus
  IT riešenia pre rozpočet verejnej správy Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 672 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 2 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €