Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  MINUJUSTH Haiti 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 127 145 € Fa search plus
  Utečenci 2018_projekt AMIF MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Úrad ministerstva vnútra 2018 166 025 € Fa search plus
  EUBAM_MD-UA_2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 75 900 € Fa search plus
  Príspevok EUAM Ukrajina 2018 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2018 107 542 € Fa search plus
  MU MV SR mzdové výdavky 2018 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 192 701 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Irak 2018 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2018 206 879 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 73 371 € Fa search plus
  Príspevok na asistované návraty do IOM 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2018 90 564 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2018 9 958 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2018 518 013 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2018 131 924 € Fa search plus
  Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 988 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 2 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €