Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do IOM/ICMPD 2017-1 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2017 418 656 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 18 765 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Macedónsko 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 113 417 € Fa search plus
  EUMM Gruzínsko 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 198 361 € Fa search plus
  Príspevok EUAM Ukrajina 2017 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2017 61 103 € Fa search plus
  EUBAM_MD-UA_2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 131 413 € Fa search plus
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2017/2 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 13 075 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Bangladesh 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 22 580 € Fa search plus
  Utečenci 2017_projekt SHR MVO v donorskej krajine Úrad ministerstva vnútra 2017 613 994 € Fa search plus
  Administratívne náklady 2017 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 985 148 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 22 497 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Albánsko 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 45 659 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 2 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €