Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu práce. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 94 491 € Fa search plus
  Príspevok do ISTA 2018 Medzinárodná asociácia pre testovanie osív Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 21 175 € Fa search plus
  Príspevok WMO 201 Svetová meteorologická organizácia Ministerstvo životného prostredia SR 2018 90 028 € Fa search plus
  Príspevok do UNCCD 2018 Konvencia na boj proti dezertifikácii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 11 828 € Fa search plus
  Príspevok Kjótsky protokol 2018 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ministerstvo životného prostredia SR 2018 8 704 € Fa search plus
  Rozmanité školy MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 524 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 478 € Fa search plus
  Podpora úsilia Globálnej koalície proti Daíš formou podpory obnovy oblastí oslobodených od Daíšu MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 50 000 € Fa search plus
  Súčasná škola v globálnych súvislostiach MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 095 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2018 131 924 € Fa search plus
  Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 000 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 2 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €