Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Učebňa hrou Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 000 € Fa search plus
  Označenie bicyklových trás Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 270 € Fa search plus
  Vybudovanie skleníkov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 212 € Fa search plus
  Vzdelávacie centrum a letný tábor pre znevýhodnené deti Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 890 € Fa search plus
  Podpora zdravia Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 856 € Fa search plus
  Zariadenie pre počítačovú miestnosť Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 698 € Fa search plus
  Ćisté miesto pre všetkých Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Vodovod pre dedinu Katerinovka Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na seminári pre slovenských novinárov a publicistov v Bratislave Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 238 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2018 Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu Ministerstvo životného prostredia SR 2018 327 459 € Fa search plus
  Support of tourism potential of mountain regions in Georgia as a means of their development MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 674 € Fa search plus
  A Water Kiosk at school Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 408 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 2 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €