Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  EUBAM_MD-UA_2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 75 900 € Fa search plus
  Príspevok na prevádzku kancelárie IOM v BA 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2018 9 958 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2018 52 750 000 € Fa search plus
  MSVVS SR administratívne náklady 2018 Donorská vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 20 666 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2018 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 118 050 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 4 298 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2018 29 910 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 201 280 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2018 Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2018 668 128 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2018 Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2018 339 344 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov v Sýrii Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 50 000 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 2 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €