Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  IT riešenia pre rozpočet verejnej správy Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 672 € Fa search plus
  Cardiac Program Support for Kenyan children with Congenital heart defects and Rheumatic heart disease Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 753 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 794 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2017/1 Svetová organizácia duševného vlastníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 799 € Fa search plus
  Moldavsko 2017/2 Donorská vláda Ministerstvo životného prostredia SR 2017 850 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 880 € Fa search plus
  Sensitisation workshop pn the fundamentals of Security Sector Reform Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 945 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 011 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2017 1 080 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska I. Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 096 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska II. Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 096 € Fa search plus
  Gruzínsko 2017/2 Donorská vláda Ministerstvo životného prostredia SR 2017 1 132 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €