Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 750 € Fa search plus
  Inovatívne vzdelávanie bývalých detí ulice MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 778 € Fa search plus
  Sociálna rehabilitácia detí ulice cez skauting a šport. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 778 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Uzbekistanu v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 893 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Kazachstan 2018 Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Úrad ministerstva vnútra 2018 948 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 960 € Fa search plus
  Vysielanie dobrovoľníka do ADRA Albánsko MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 972 € Fa search plus
  Psychologická podpora pre deti ulice MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 977 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 984 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Srbska a BaH v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 997 € Fa search plus
  Posielnenie spolupráce slovenských a srbských inštitúcií v oblasti inovácií a energetiky Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 149 € Fa search plus
  SUZY - Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 190 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 3 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €