Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  UNSTAMIH Haiti 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 290 084 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2017 Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu Ministerstvo životného prostredia SR 2017 252 162 € Fa search plus
  Príspevok SR do EU Trust Fund for Africa 2017/2 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 250 000 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2017 244 756 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2017 Svetový potravinový program Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 213 245 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 210 816 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 210 552 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2017/2 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR Sýria 2017 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 200 000 € Fa search plus
  FP pre Úrad OSN pre koordináciu hum. záležitostí (UN OCHA), splnenie záväzku na riešenie príčin migrácie Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 200 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, splnenie záväzku z tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 200 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €