Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Budovanie slovenských akademických kapacít v oblasti rozvoja Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 26 991 € Fa search plus
  Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 10 273 € Fa search plus
  Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 33 720 € Fa search plus
  Príspevok OHCHR 2/2018 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNHABITAT za rok 2018 Program OSN pre ľudské sídla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 50 000 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2018 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok OHCHR 2018 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok do ICRC 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 100 000 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Bosna a Hercegovina 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Úrad ministerstva vnútra 2018 39 745 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 30 180 € Fa search plus
  MU MV SR mzdové výdavky 2018 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 192 701 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 640 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 3 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €