Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Humanitárna odpoveď na hladomor v Južnom Sudáne Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 159 968 € Fa search plus
  Safer Cities Education Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok OHCHR 2017 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 11 913 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2017/2 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR Sýria 2017 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 200 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do UNHCR Srbsko 2017 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 30 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN HABITAT Kenya 2017 Program OSN pre ľudské sídla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 15 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok poskytnutý UN Habitat Program OSN pre ľudské sídla Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 15 000 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2017 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 10 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017 pre Sýriu Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  Finančná humanitárna pomoc pre obyvateľov východnej Ukrajiny Medzinárodný výbor Červeného kríža Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 20 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €