Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľník 2 pre Nairobi. Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Centrum Philip Neri Nairobi Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 520 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Nairobi Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 760 € Fa search plus
  Príspevok do UNHABITAT za rok 2018 Program OSN pre ľudské sídla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 50 000 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2018 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok OHCHR 2018 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok OHCHR 2/2018 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 30 180 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Bosna a Hercegovina 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Úrad ministerstva vnútra 2018 39 745 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok do ICRC 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 100 000 € Fa search plus
  Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto kultúry v r.2021 Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 988 € Fa search plus
  Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 524 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 3 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €