Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska II. Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 096 € Fa search plus
  Seminár OECD k problematike MLI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 254 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Čierna Hora Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2017 5 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 011 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci 15. doplnenia zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2017 80 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2017 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2017 12 603 016 € Fa search plus
  EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť Európska investičná banka Ministerstvo financií SR 2017 2 000 000 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 2. misia/2017 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 9 909 € Fa search plus
  Zisťovacia misia na Ministerstve financií Srbska Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 2 715 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov Colnej služby Moldavska Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 670 € Fa search plus
  Regionálne stretnutie Inkluzívneho rámca k BEPS Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 125 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2017 1 182 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €