Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2018 86 951 € Fa search plus
  Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Program rozpočtu a prác/OECD/ Moldavsko Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Technická asistencia pre Ministerstvo financií a cien Kuby - 1. misia/2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 5 280 € Fa search plus
  Misia na prípravu rozpočtovej podpory v Čiernej Hore Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 2 301 € Fa search plus
  Dialóg k riadeniu verejných financií v Macedónsku Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 574 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 549 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 4 298 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 391 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2018 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2018 16 511 800 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2018 1 607 000 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2018 4 150 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 3 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €