Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 524 € Fa search plus
  Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 139 € Fa search plus
  Rekonštrukcia školy Aleks Buda Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 998 € Fa search plus
  Počítačové vybavenie Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 254 € Fa search plus
  Obnova starých kešu kríkov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Počítače pre dievčenskú školu Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 278 € Fa search plus
  Učebňa hrou Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 000 € Fa search plus
  Označenie bicyklových trás Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 270 € Fa search plus
  Vybudovanie skleníkov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 212 € Fa search plus
  Vzdelávacie centrum a letný tábor pre znevýhodnené deti Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 890 € Fa search plus
  Podpora zdravia Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 856 € Fa search plus
  Zariadenie pre počítačovú miestnosť Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 698 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 3 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €