Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  EULEX Kosovo 2017 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2017 45 790 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2017 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2017 130 769 € Fa search plus
  Odborné stáže a návštevy v roku 2017 Donorská vláda Úrad jadrového dozoru SR 2017 13 500 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2017 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2017 170 039 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc 2017 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2017 39 635 € Fa search plus
  Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 80 447 € Fa search plus
  Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske skúsenosti a spôsoby ich implementácie MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 80 798 € Fa search plus
  Anglický jazyk a počítače v eparchii Adigrat 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 2 880 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre prevádzku školy St. Philip Neri Primary School Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre aktivity EED Európska únia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 110 000 € Fa search plus
  UN Women Entita OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 100 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 3 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €