Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do UNESCO 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 227 813 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS _2018 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 219 593 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 213 364 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Irak 2018 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2018 206 879 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 201 280 € Fa search plus
  Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytnutia primárnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 199 435 € Fa search plus
  MU MV SR mzdové výdavky 2018 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 192 701 € Fa search plus
  Utečenci 2018_projekt AMIF MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Úrad ministerstva vnútra 2018 166 025 € Fa search plus
  Zabezpečenie urgentnej nemocničnej a komunitnej zdravotnej starostlivosti pre konfliktom postihnuté MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 160 000 € Fa search plus
  Vybudovanie studní s pitnou vodou v obci Bozan Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 160 000 € Fa search plus
  Poskytovanie lekárskej starostlivosti a psychosociálnych služieb prostredníctvom zlepšeného prístupu k systému primárnej zdravotnej starostlivosti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 160 000 € Fa search plus
  Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti a výživy v oblasti Agangrial Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 159 999 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 4 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €