Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do ICRC 2017 pre Afganistan Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 500 000 € Fa search plus
  Príspevok do ADRA Moldavsko 2017/2. splátka Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych oblastiach Afganistanu Medzinárodný výbor Červeného kríža Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 500 000 € Fa search plus
  Príspevok ADRA Moldova 2017/3 Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 50 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017 pre Južný Sudán Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 150 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC), splnenie záväzku z tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Medzinárodný výbor Červeného kríža Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017/2 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 100 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu programu Medzinárodného výboru červeného kríža v Južnom Sudáne "Voda a prostredie" Medzinárodný výbor Červeného kríža Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 150 000 € Fa search plus
  Príspevok ICRC Ukrajina 2017 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 20 000 € Fa search plus
  Príspevok do ICRC 2017 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 30 913 € Fa search plus
  Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby obyvateľstva Jemenu v najviac postihnutých oblastiach Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 150 000 € Fa search plus
  Príspevok pre WHO Jemen 2017 Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 150 000 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 4 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €