Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Short-term Internship of Tamar Balavadze MFA GE Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 139 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 36 785 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 72 095 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 89 805 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 71 580 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 32 925 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 7 670 € Fa search plus
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Vyslanie expertov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Albánska Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 776 € Fa search plus
  OECD DAC Peer Review ODA SR 2018 - účastníci z Moldavska Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 353 € Fa search plus
  Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 683 € Fa search plus
  Podporný program Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 650 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 4 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €