Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do ISTA 2019 Medzinárodná asociácia pre testovanie osív Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 17 910 € Fa search plus
  Technická asistencia Kirgizsku v oblasti potravinových databáz Ústredná vláda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 16 459 € Fa search plus
  Technická asistencia Albánsku v oblasti potravinových databáz Ústredná vláda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 13 864 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2020 (RIS 0900105) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 340 968 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2019 Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 26 830 € Fa search plus
  Príspevok do UNCCD 2019 Konvencia na boj proti dezertifikácii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 11 310 € Fa search plus
  OBSE ExB projekt 2019: Lídri proti intoleranciii a násilnému extrémizmu - LIVE Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 5 000 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 1 124 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS 3 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 114 460 € Fa search plus
  Príspevok SR na MINUSCA 2019 (na obdobie 16.12.2018-30.6.2019) Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 65 421 € Fa search plus
  Príspevok OECD Rozvojové centrum 2019 OECD Rozvojové centrum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 22 158 € Fa search plus
  Príspevok UNIFIL 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 9 900 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 4 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €