Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Technická asistencia Štátnej colnej službe Azerbajdžanu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 6 000 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 54 753 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Ukrajiny v rámci EXBS programu Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 1 704 € Fa search plus
  Rozpočtová podpora pre Čiernu Horu - regulácia hazardných hier Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2018 80 000 € Fa search plus
  Podpora financovania IDA operácií Medzinárodná asociácia pre rozvoj Ministerstvo financií SR 2018 1 296 004 € Fa search plus
  Príspevok do WTO za rok 2018 Svetová obchodná organizácia - Medzinárodné obchodné centrum Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2018 668 128 € Fa search plus
  Príspevok do UNECSO IFCD 2018 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2018 4 500 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2018 Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2018 525 846 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 131 559 € Fa search plus
  Príspevok do UNCCD 2018 Konvencia na boj proti dezertifikácii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 11 828 € Fa search plus
  Príspevok do ISTA 2018 Medzinárodná asociácia pre testovanie osív Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 21 175 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 4 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €