Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Nákup školských počítačov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 933 € Fa search plus
  Zlepšiť sanitárne podmienky v Gymnáziu v Sarateni Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Okresný program Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 668 € Fa search plus
  Vzdelávacie miesto pre umenie Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 580 € Fa search plus
  Viva škola filmu Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 948 € Fa search plus
  Františkáni chlapčenská škola renovácia 8 toaliet Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 975 € Fa search plus
  Cateringové služby pracovné príležitosti žien Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 656 € Fa search plus
  Vzácne plasty Gruzínsko Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 927 € Fa search plus
  Modernizácia stredných škôl v Novodnistrovsku Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 4 606 € Fa search plus
  Dobrá voda v každej domácnosti Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 798 € Fa search plus
  Rekonštrukcia vodovodného systému v Voronkovo Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 7 000 € Fa search plus
  Transfer slovenských skúseností na poli lokálneho ekonomického rozvoja Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 235 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 4 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €