Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 200 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (2. splátka) MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 50 000 € Fa search plus
  Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody. Iné nebankovné subjekty v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 23 333 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Nairobi 3 Centrum Oáza Pokoja Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 760 € Fa search plus
  Reconstruction of school yard of “Hajdar Hoxha MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 6 998 € Fa search plus
  Open Sensory Space for Uzhgorod Children MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 500 € Fa search plus
  Ambulance car for emergency unit Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 8 500 € Fa search plus
  Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – The Gift of Love MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 3 800 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (3. splátka) MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby obyvateľstva Jemenu v najviac postihnutých oblastiach Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 150 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok Komisariátu pre otázky utečencov a migráciu Srbskej republiky Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 30 000 € Fa search plus
  Globálna univerzita V: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného vzdelávania v regiónoch MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 27 975 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 4 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €