Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľný príspevok do ICRC 2018 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 100 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2018 Svetový potravinový program Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 12 402 € Fa search plus
  Dobrá voda v každej domácnosti Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 6 798 € Fa search plus
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2018 0 € Fa search plus
  EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment Európska banka pre obnovu a rozvoj - technická spolupráca a špeciálne fondy (len pre ODA oprávnené krajiny) Ministerstvo financií SR 2018 250 000 € Fa search plus
  EUBAM_MD-UA_2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 75 900 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 73 371 € Fa search plus
  EUMM Gruzínsko 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 269 965 € Fa search plus
  Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 786 € Fa search plus
  Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Libanone MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 100 000 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 4 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €