Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia pre sýrske a libanonské deti a mládež v oblasti Akkar MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 159 998 € Fa search plus
  Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v provincii Dohuk Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 159 992 € Fa search plus
  Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 159 462 € Fa search plus
  Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvyšovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej podpory vo východnom Bejrúte MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 154 304 € Fa search plus
  Budovanie mieru cez praktické zručnosti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 151 810 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 149 165 € Fa search plus
  Príspevok do OBSE za rok 2018 2. splátka Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 140 636 € Fa search plus
  Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie praktických zručností a podpora študijných MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 140 000 € Fa search plus
  Príspevok do OBSE za rok 2018 1. splátka Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 139 232 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2018 Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2018 136 739 € Fa search plus
  Príspevok UNIFIL 2/2018 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 135 152 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2018 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2018 131 924 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 5 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €