Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do IOM/ICMPD 2019 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2019 121 040 € Fa search plus
  Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji Marsabit MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 120 315 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2019 119 888 € Fa search plus
  MINUJUSTH Haiti 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 115 045 € Fa search plus
  Príspevok UNMISS 3 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 114 460 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Iran_2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 111 981 € Fa search plus
  EUAM Ukrajina 2019 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2019 107 188 € Fa search plus
  Úhrada príspevku do rozpočtu OBSE - splátka na r. 2019 - 2 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 104 498 € Fa search plus
  Úhrada príspevku do rozpočtu OBSE - splátka na r. 2019 - 1 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 104 095 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok do ICRC 2019 pre UA Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 100 000 € Fa search plus
  Realizácia projektu Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 100 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do IOM k humanitárnej situácii v Jemene Medzinárodná organizácia pre migráciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 100 000 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 5 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €