Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Spoločná slovensko-česká konferencia k 100. výročiu založenia Československa a k 50. výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 090 € Fa search plus
  Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v Iraku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 30 842 € Fa search plus
  Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k psychosociálnej podpore pre školopovinné deti z komunít navrátených osôb v severnom Iraku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 35 128 € Fa search plus
  Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 10 789 € Fa search plus
  SAME WORLD - UDRŽATEĽNOSŤ / UVEDOMENIE / MOBILIZÁCIA / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 809 € Fa search plus
  Budovanie mieru cez praktické zručnosti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 151 810 € Fa search plus
  Measures to protect drinking water from pollution Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 250 € Fa search plus
  Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 73 270 € Fa search plus
  Podpora procesov, ktoré vedú k zásadnému zvýšeniu produkcie makadamových orechov (v objeme a kvalite) pre lokálny a svetových trh MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 34 661 € Fa search plus
  Vzdelávacia infraštruktúraa stabilizácia utečeneckých komunít v Jordánsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 22 370 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 760 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Albánska MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 520 € Fa search plus
  398 záznamov (stránka 5 z 34)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 044 713 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 290 620 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €