Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Finančná humanitárna pomoc pre obyvateľov východnej Ukrajiny Medzinárodný výbor Červeného kríža Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 20 000 € Fa search plus
  Purchase of a dishwasher and a dryer Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 000 € Fa search plus
  Boiler replacement in our institution Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 4 941 € Fa search plus
  Rural development through agriculture Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 000 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho, sestry Palotinky Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Ugandu – Buikwe MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 1 440 € Fa search plus
  PK Academy Student House Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 132 € Fa search plus
  Renovation of the water and sewerage system at the kindergarten number 2 Causeni town Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 6 898 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Nairobi MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 200 € Fa search plus
  Občiansky aktivizmus mládeže na lokálnej úrovni v Albánsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 5 760 € Fa search plus
  Dobrovoľník 4 pre Lesoto MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 7 200 € Fa search plus
  Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 2 552 € Fa search plus
  484 záznamov (stránka 5 z 41)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €