Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Akademici - aktívne a prakticky MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 031 € Fa search plus
  Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských skúseností Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 31 418 € Fa search plus
  Podpora aktivít rehabilitačného centra New Life Mwangaza 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 368 € Fa search plus
  Podpora rozvojových aktivít sestier Vincentiek v eparchii Adigrat 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 2 880 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Sihanoukville I. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 760 € Fa search plus
  Rozmanité školy MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 25 524 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Moldavska (Gagauzska) MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 920 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka/-čky na Ukrajinu. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 8 228 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Albánska MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 520 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Phnom Penh I. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 760 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Kambodže, projekt House of Family Phnom Penh II. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 8 640 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Sýrii MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 100 000 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 5 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €