Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok FAO 2019 (RIS 0970800) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 131 559 € Fa search plus
  MINUJUSTH Haiti 2018 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2018 127 145 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 125 000 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2018 124 795 € Fa search plus
  Informačný systém pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2018 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2018 123 480 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2018 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 118 050 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu Úrad ministerstva vnútra 2018 115 169 € Fa search plus
  Program rozpočtu a práca/OECD/ Ukrajina Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Program rozpočtu a prác/OECD/ Moldavsko Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo financií SR 2018 110 000 € Fa search plus
  Príspevok EUAM Ukrajina 2018 Ostatné verejné organizácie v krajine donora Úrad ministerstva vnútra 2018 107 542 € Fa search plus
  Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 104 949 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Sýrii MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 100 000 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 6 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €