Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 11 612 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 000 € Fa search plus
  Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 38 430 € Fa search plus
  Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberovych konaní EÚ MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 9 786 € Fa search plus
  Poskytovanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre sýrskych utečencov prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky a statických zdravotných centier v distrikte Akkar v Libanone. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 38 390 € Fa search plus
  Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 0 € Fa search plus
  Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k psychosociálnej podpore pre školopovinné deti z komunít navrátených osôb v severnom Iraku MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 35 128 € Fa search plus
  Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 98 408 € Fa search plus
  Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 16 597 € Fa search plus
  Vyslanie expertov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Albánska Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 5 776 € Fa search plus
  OECD DAC Peer Review ODA SR 2018 - účastníci z Moldavska Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 1 353 € Fa search plus
  Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2018 3 683 € Fa search plus
  396 záznamov (stránka 6 z 33)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €