Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok Kjótsky protokol 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2021 0 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2017 0 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 2017 0 € Fa search plus
  IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 33 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2016-3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2016 529 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2020 747 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2021 747 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2017/1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2017 799 € Fa search plus
  Mierová operácia - United Nations Hybrid Operation in Darfur 01.01.2021 – 30.06.2021 - advance contribution Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 934 € Fa search plus
  Príspevok UNMIT 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 942 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2016-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2016 1 075 € Fa search plus
  Príspevok do Rozvojevej banky Rady Európy 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2019 1 089 € Fa search plus
  609 záznamov (stránka 1 z 51)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €