Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UPU 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2014 16 479 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2018 136 739 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2019 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2019 18 593 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2020 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2020 26 748 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2022 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2021 20 709 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2017 24 613 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2020 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2019 20 386 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2013 23 974 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2016 18 899 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2021 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2021 26 770 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2022 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2022 27 870 € Fa search plus
  Príspevok IMO . TCF 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná námorná organizácia – Fond technickej spolupráce 2013 16 434 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 1 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €