Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 2021 100 000 € Fa search plus
  MINURSO - Western Sahara 01.07.2021 - 31.10.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 2 157 € Fa search plus
  Fond iniciatívy na vývoj, výrobu a spravodlivú distribúciu testov, liekov a vakcín proti COVID-19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu 2021 150 000 € Fa search plus
  IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 33 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.01.2022 - 30.06.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 3 621 € Fa search plus
  Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Zelený klimatický fond 2021 500 000 € Fa search plus
  Príspevok Rada Európy 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2021 587 450 € Fa search plus
  Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (16.05.2021-30.06.2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 4 040 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA - Mission in the Central African Republic 16.11.2021 - 31.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 17 092 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2022 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2021 20 709 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2021 100 000 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA - Mission in the Central African Republic 01.07.2021 - 15.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 43 087 € Fa search plus
  609 záznamov (stránka 1 z 51)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €